Tarieven


De hulp vanuit de BasisGGZ is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Vanaf 2019 zijn er geen contracten meer met zorgverzekeraars. De vergoeding van de zorg hangt af van je polis. Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 65 en 95%, afhankelijk van je zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis krijg je 100% van de behandeling vergoed. Je zorgverzekeraar kan een deel van de kosten verrekenen met je wettelijke eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk om bij je verzekeraar na te gaan hoeveel je vergoed krijgt. Hier kan je een overzicht vinden van vergoeding bij contractvrije psychologen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Hier vind je een format voor een verwijsbrief, die je huisarts in kan vullen.  In de verwijsbrief moet duidelijk staan vermeld dat het gaat om een verwijzing voor Basis-GGZ (GBGGZ) en dat er sprake is (of een vermoeden) van een psychische stoornis, gedefinieerd volgens de DSM-V (diagnostisch handboek). In de DSM-V staan onder meer angststoornissen, stemmingsstoornissen (b.v. een depressieve stoornis), eetstoornissen, impulscontrole stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen genoemd.

De factuur voor de behandeling ontvang je aan het einde van de behandeling en wordt je toegestuurd door Praktijk van Psychologen en Psychotherapeuten Two Be in Rotterdam, waar ik een samenwerkingsovereenkomst mee heb. Je kan deze factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Soms wordt er door de zorgverzekeraar om een AGB-code gevraagd. Mijn AGB-code is 94012304.

Wanneer er sprake is van een DSM-V stoornis waarvoor je binnen mijn praktijk behandeld kan worden, gebeurt dit in een van de vier Basis-GGZ- trajecten: kort, middel intensief of chronisch. Een intake waaruit geen behandeling volgt wordt gedeclareerd als onvolledig behandeltraject. Het bedrag dat gefactureerd wordt is gebaseerd op de  tarieven voor zorg in de BasisGGZ, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:

Prestatie                                                Omschrijving                                                                                                Maximum NZa tarief

Basis GGZ Kort (BK)                        Lichte DSM stoornissen, 0-300 minuten                                               € 503.47
Basis GGZ Middel (BM)                  Matige DSM stoornissen, 300-500 minuten                                         € 853.38
Basis GGZ intensief (BI)                  Ernstige DSM stoornissen, 500-750 minuten                                       € 1383.65
Basis GGZ Chronische (BZ)           Chronische stabiele stoornissen, 500-750 minuten                             € 1330.98
Onvolledig behandeltraject             Geen DSM-stoornis/ doorverwijzing SGGZ                                          € 219.78

Behandeling van onder andere werkgerelateerde problemen of relatieproblemen zonder dat er sprake is van een DSM-V diagnose worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De kosten van deze gesprekken komen voor  eigen rekening, of in sommige gevallen kan er vanuit de aanvullende verzekering vergoeding plaatsvinden. De kosten van deze gesprekken, die via een zogenaamd ‘Overig Product’ (OVP) gefactureerd worden bedragen €100.00 per gesprek van 45 minuten.

Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren gecanceld of niet nagekomen wordt, zullen de kosten voor het gehele consult in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

De volgende Algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de geleverde diensten.

Privacy Policy 2018