Kwaliteit


Kwaliteit
Ik vind het belangrijk om goede hulp te bieden. Daarvoor heb ik samenwerking met psychologenpraktijk Two Be  en maak ik deel uit van een intervisiegroep met vakgenoten. Ook volg ik regelmatig supervisietrajecten, vaak in het kader van specifieke scholing. Ik ben lid van diverse beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismende (NVGzP),  Nederlandse vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP) en de Vereniging voor Schematherapie. Ook ben ik EMDR-therapeut.

In dit kwaliteitsstatuut kan je terugvinden hoe mijn hulpverlening in mijn praktijk is vormgegeven en welke kwalificaties ik heb.

Klachten
Natuurlijk streef ik ernaar mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer je toch ontevreden bent over de behandeling, dan is het belangrijk dat je daarmee bij mij komt. Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht aan de NVGzP voorleggen. Hier vind je uitgebreide informatie over wat je kan doen wanneer je ontevreden bent over je psycholoog.

Privacy
Vanaf  25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een nieuwe Europese privacywetgeving. HIER kan je terug vinden hoe binnen mijn praktijk jouw privacy gewaarborgd wordt en hoe ik met je persoonsgegevens omga.