Kwaliteit


Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk om goede hulp te bieden. Daarvoor hebben wij samenwerking met psychologenpraktijk Two Be  en To Be Organised en maken we deel uit van een intervisiegroep met vakgenoten. Ook volgen we regelmatig supervisietrajecten, vaak in het kader van specifieke scholing. Janka en Margreet zijn beiden lid van deNederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) en deVereniging voor Schematherapie. Verder is Margreet is lid van de Nederlandse vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP). Ook is zij EMDR-therapeut.

In het kwaliteitsstatuut kan je terugvinden hoe de hulpverlening in de praktijk is vormgegeven en welke kwalificaties Margreet en Janka hebben. Het kwaliteitsstatuut ligt voor belangstellenden ter inzage in de praktijk.

Klachten
Natuurlijk streven wij ernaar ons werk zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer je toch ontevreden bent over de behandeling, dan is het belangrijk dat je daarmee bij ons komt. Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht aan de NVGzP voorleggen. Hier vind je uitgebreide informatie over wat je kan doen wanneer je ontevreden bent over je psycholoog.

Privacy
Vanaf  25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een nieuwe Europese privacywetgeving. HIER kan je terug vinden hoe binnen deze praktijk jouw privacy gewaarborgd wordt en hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.