De behandelaren


Aan deze praktijk zijn twee behandelaren verbonden. Een korte kennismaking.

Janka Donker

In 2003 heb ik mijn studie Psychologie afgerond aan de Universiteit Leiden. Na deze studie heb ik aanvullende opleidingen gedaan tot Gezondheidszorgpsycholoog (2007) en tot Psychotherapeut (2017). Dit betekent dat ik opgeleid ben om zowel mensen te helpen met kortdurende, enkelvoudige problemen, als om mensen te behandelen die meer langdurige en complexe psychische klachten hebben.

Sinds 2011 ben ik geregistreerd senior schematherapeut. Vanaf 2003 heb ik gewerkt in de forensische psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie en de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ). Op deze werkplekken heb ik ervaring opgedaan met de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek, psychoses, verslaving, stemmings- en angstklachten. Al snel in mijn loopbaan kwam ik in aanraking met schematherapie. Ik vind dit een prettige behandelmethodiek. Schematherapie biedt een helder kader om klachten en patronen te begrijpen én veel verschillende manieren om aan de klachten te werken; zowel door gedrag, gedachten als via de ervaringen en gevoelens. Naast schematherapie werk ik vaak met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en uit de cliëntgerichte psychotherapie. Met Margreet deel ik mijn enthousiasme over schematherapie.

Janka werkt in 2021 in deze praktijk en zal eind 2021 haar werkzaamheden afronden.

Margreet van der Wiel

In 2003 heb ik mijn studie Psychologie afgerond aan de Universiteit van Utrecht. In 2008 heb ik mijn opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog) afgerond. Vanaf 2014 ben ik geregistreerd Schematherapeut en in 2016 heb ik de registratie voor Senior Schematherapeut behaald. Ook ben ik sinds 2018 geregistreerd Specialistisch Groepstherapeut-NVGP en EMDR-therapeut.

Sinds 2004 ben ik werkzaam in de gespecialiseerde Geestelijke Gezondsheidszorg (SGGZ). Daar heb ik veel ervaring opgedaan met persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, stemmings- en angstklachten en diagnostiek, zowel individuele behandelingen als groepstherapie. Momenteel werk ik naast mijn eigen praktijk bij de Viersprong, een top-GGZ instelling die zich specialiseert in de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Sinds 2012 heb ik, met veel plezier, een kleine praktijk in de BasisGGZ (BGGZ). Deze praktijk is gehuisvest aan Oranjelaan 85 in Dordrecht. In deze praktijk werk ik vanuit een christelijke mens- en levensvisie.

Margreet is van 2020 tot 2023 elders in opleiding tot psychotherapeut.

De praktijk zal eind 2021 voor minimaal 2 jaar gesloten zijn.

Privacy Policy 2018